اعضای هیات علمی

« بازگشت

عبدالحسین پرنو

change-logo

عبدالحسین پرنو    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

اله

کارمند

تست


هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه