جلسه دفاع از رساله دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری

در مورخ 96.2.19 دو جلسه دفاع از رساله دکتری در دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی برگزار گردید.

چهارشنبه، ۱۷ خرداد ۱۳۹۶

اخبار و انتصابات

گفتمان دانشجویی
گفتمان دانشجویی
با توجه به اهمیت موضوع اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی و به منظور آشناسازی دانشجویان با پتانسیل های رشته علوم ورزشی و آینده شغلی فارغ التحصیلان این رشته، انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم ورزشی اقدام به برگزاری این گفتمان دانشجویی در تاریخ...
همکاری و تعامل با شهرداری و شورای شهر کرمانشاه
همکاری و تعامل با شهرداری و شورای شهر کرمانشاه
بدون شک تعامل و ارتباط با نهادهای خارج از دانشگاه یکی از مهمترین اهداف و دغدغه های جامعه دانشگاهی است. این امر از آن جهت حائز اهمیت است که اجازه می دهد تخصص جامعه دانشگاهی از طریق نهادها و ارگان هایی که دارای ارتباطات مردمی بیشتری هستند در اختیار...
همکاری معاونت آموزشی و انجمن علمی دانشکده علوم ورزشی
همکاری معاونت آموزشی و انجمن علمی دانشکده علوم ورزشی
همکاری معاونت آموزشی و انجمن علمی دانشکده علوم ورزشی در تشکیل کارگروه های تخصصی
آرشیو خبرها