نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت

     

مدیریت

 

نام و نام خانوادگی رئیس دانشکده

بهرام یوسفی

شماره تماس رئیس دانشکده

+98. (83) 34277609

پست الکترونیک رئیس دانشکده

byousefy@razi.ac.ir bahramyoosefy@yahoo.com         

نشانی رئیس دانشکده

کرمانشاه، تاق بستان، بلوار دانشگاه، دانشگاه رازی، دانشکده علوم ورزشی،

معرفی ریاست دانشکده

 

سوابق تحصیلی: لیسانس تربیت بدنی از دانشگاه اصفهان 1366.

                  فوق لیسانس تربیت بدنی از دانشگاه تهران 1370.

                  دکتری تربیت بدنی گرایش مدیریت از دانشگاه تهران 1376.

سوابق آموزشی: تدریس در دورهای کارشناسی و کارشناسی ارشد ودکتری از سال 1376 در دانشگاه رازی کرمانشاه تا کنون.

سوابق اجرایی: رئیس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه رازی کرمانشاه از سال 1376 تا سال 1385؛ و از سال 1393 تا کنون.

 

اسامی رؤسای دانشکده از آغاز تا امروز

  1. آقای دکتر بهرام یوسفی  از سال 1376 تا سال 1385
  2. آقای دکتر شهرام آهنجان از سال 1385 تا سال 1386
  3. آقای دکتر وحید تادیبی از سال 1386 تا سال 1393
  4. آقای دکتر بهرام یوسفی از سال 1393 تا امروز