نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت پژوهشی

 

 

 

 

پژوهش

 

نام و نام خانوادگی معاون پژوهشی

علی حیرانی

شماره تماس معاون پژوهشی

09187397849

پست الکترونیک معاون پژوهشی

Ali.heyrani@gmail.com

نشانی معاون پژوهشی

کرمانشاه، تاق بستان، بلوار دانشگاه، دانشگاه رازی، دانشکده علوم ورزشی،

اسامی کارشناسان پژوهشی به همراه شماره تماس

  1. آقای فرامرز آذین  مسئول آزمایشگاه  شماره تماس: 09188575695
  2. خانم نسترن بختیاری مسئول اداره پژوهش شماره تماس: 34283272