برگزاری نشست هم اندیشی ونمایشگاه تخصصی کتاب  در دانشکده علوم ورزشی

برگزاری نشست هم اندیشی ونمایشگاه تخصصی کتاب در دانشکده علوم ورزشی

برگزاری نشست هم اندیشی ونمایشگاه تخصصی کتاب در دانشکده علوم ورزشی

سه‌شنبه، ۵ دی ۱۳۹۶

اخبار و انتصابات

برگزاری نشست هم اندیشی ونمایشگاه تخصصی کتاب در دانشکده علوم ورزشی
برگزاری نشست هم اندیشی ونمایشگاه تخصصی کتاب در دانشکده علوم ورزشی
برگزاری نشست هم اندیشی ونمایشگاه تخصصی کتاب در دانشکده علوم ورزشی
کارگاه آموزشی spss
کارگاه آموزشی spss
کارگاه آموزشی مقدماتی spss را درتاریخ 96/8/7 در محل دانشکده تربیت بدنی برگزار گردید
کارگاه مدیریت وبرنامه ریزی تحصیلی
کارگاه مدیریت وبرنامه ریزی تحصیلی
کارگاهی راباعنوان مدیریت وبرنامه ریزی تحصیلی درتاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ برگزار گردید
آرشیو خبرها