اعضای هیات علمی

حسین عیدی

change-logo

حسین عیدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 09119297253
اتاق: 71
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

دکتر حسین عیدی

عضو هیئت علمی و استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه رازی، کرمانشاه 

مدرک کارشناسی تربیت‌بدنی و علوم ورزشی از دانشگاه بیرجند، کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی از دانشگاه تهران و دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی ورزشی از دانشگاه گیلان 

از سال 1390 به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه رازی کرمانشاه  مشغول فعالیت می باشد.

تخصص اصلی حوزه مدیریت ورزشی است و هم اکنون  در این زمینه به تدریس دروس مدیریت ورزشی در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مشغول می­باشد.  کتاب های مرتبط متعدی شامل کتاب‌های مبانی مدیریت ویژه دانشجویان علوم ورزشی، مدیریت سازمان‌های ورزشی، مدیریت ورزش نخبه، مدیریت رویدادهای بزرگ ورزشی، آشنایی با ابعاد جنبش المپیک، نظارت و ارزشیابی در ورزش و آشنایی با مشاغل صنعت ورزش و بیش از 50 مقاله علمی پژوهشی در مجلات داخلی و خارجی از جمله فعالیت های پژوهشی می باشد

 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و مبانی مدیریت 2212774 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آشنایی با نحوه برگزاری بازی های المپیک و قاره ای 2212799 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تنیس روی میز 1 2212019 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم اول 1396
تنیس روی میز 1 2212019 2 04 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1396
سمینار در مدیریت رویدادهای ورزشی 2212678 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مدیریت بازار یابی در رویدادهای ورزشی 2212677 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مدیریت پیشرفته در ورزش 2212781 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مدیریت راهبردی رویدادهای بزرگ ورزشی 2212675 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تنیس روی میز 2 2212051 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/18 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1395
روشهای تحقیق در مدیریت ورزشی 2212396 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مدیریت راهبردی رویدادهای بزرگ ورزشی 2212675 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مدیریت رفتار سازمانی 2212635 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مدیریت مسابقه و فوق برنامه 2212464 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مدیریت مسابقه و فوق برنامه 2212464 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مدیریت نظارت و ارزیابی رویدادهای ورزشی 2212673 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1