اعضای هیات علمی

کیوان شعبانی مقدم

change-logo

کیوان شعبانی مقدم    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
حقوق و اخلاق ورزشی 2212728 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم اول 1396
شنا 2 2212083 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
مدیریت امنیت وایمنی در مسابقات ورزشی 2212708 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مدیریت پایدار در ورزش 2212674 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آشنایی با سازمان های بین المللی در ورزش 2212676 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
اصول و مبانی تربیت بدنی 2212044 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
اصول و مبانی تربیت بدنی 2212044 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
شنا 1 2212112 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/29 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1395
مدیریت روابط عمومی وبین المللی در ورزش 2212634 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 9 نتیجه
از 1