آزمایشگاهها

     

آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی

 

عنوان آزمایشگاه

آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

گروه آموزشی

علوم زیستی

دانشکده

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

نام مسئول آزمایشگاه

دکتر وریا طهماسبی

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه

08334283275

ایمیل مسئول آزمایشگاه

Worya2626@gmail.com

معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده علوم ورزشی در سال 1386 برای توسعه و ترویج حوزه های مختلف تحقیقاتی علوم ورزشی، آموزش و آزمون گیری ورزشی در دانشگاه رازی تاسیس شد. امکانات حال حاضر این آزمایشگاه هم اکنون در غرب کشور در  در رده برترین آزمایشگاه های علوم ورزشی بخصوص در حوزه فیزیولوژی ورزش می باشد که در مقاطع مختلف تحصیلی نه تنها به دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده علوم ورزشی و دانشگاه رازی خدمات آموزشی، پژوهشی و سلامت ارائه می دهد، بلکه به دانشجویان و اساتید سایر دانشگاه های سطح استان و استان های همجوار نیز خدمات خوبی تا حد امکان ارائه می نماید.

آزمایشگاه این دانشکده در بخش پژوهشی دارای آزمایشگاه های تخصصی به شرح زیر می باشد:

 • بررسی پاسخ های حاد و سازگاری های طولانی مدت به انواع فعالیت های بدنی هوازی و بی هوازی
 • بررسی پاسخ های حاد و سازگاری های طولانی مدت به انواع فعالیت های بدنی در شرایط مختلف آب و هوایی وارتفاع
 • بررسی ترکیب و ابعاد بدنی ( تیپ بدنی )
 • سنجش و اندازه گیری ظرفیت ها و عملکردی های ورزشی
 • ارزیابی ناهنجاری های وضعیتی در اندام های فوقانی و تحتانی
 • ارزیابی عملکرد دستگاه عصبی – عضلانی و تغییرات الکتروفیزیولوژیکی  
 • حمایت از آزمون های عملکردی فیزیولوژی از طریق تجزیه و تحلیل گازها و لاکتات به منظورارزیابی عملکرد ورزشکاران

 

دروس مرتبط با آزمایشگاه تربیت بدنی

 

 

 

 

 

 •          تکنیک­های آزمایشگاهی فیزیولوژی ورزشی
 •         تکنیک­های آزمایشگاهی آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
 •         تکنیک­های آزمایشگاهی علوم رفتاری­ حرکتی
 •         ارزیابی رفتارها و مهارت­های حرکتی انسان