اعضای هیات علمی

« بازگشت

استعداد یابی در ورزش

نام درس استعداد یابی در ورزش
کد درس 2212122
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز