لینک دریافت فایل ها

ردیف عنوان فایل
1   فرم درخواست پیشنهاده (پروپوزال) دوره های تحصیلات تکمیلی
2   راهنمای نگارش پایان نامه
3   شیوه نامه برگزاری پایان نامه                                                                                                    
4   راهنمای اسکوپوس
5   آیین نامه دکتری ویژه دانشجویان ورودی 1395
6   آیین نامه  دکتری مصوبه داخلی دانشگاه 
7   آیین نامه کارشناسی ارشد جدید (از ورودی 94)
8  راهنمای انتشار اخلاق در پژوهش
9  فرم تعهد نامه اجرای پروتکل های بهداشتی استفاده از آزمایشگاه و کارگاههای و سالن های ورزشی دانشکده علوم ورزشی
10  دستورالعمل استفاده از آزمایشگاه ها/کارگاه های پژوهش و فناوری دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی در شرایط بحران کرونا ویروس جدیدCOVID 19