لینک دریافت فایل ها

ردیف عنوان فایل
1   فرم درخواست پیشنهاده (پروپوزال) دوره های تحصیلات تکمیلی
2   راهنمای نگارش پایان نامه
3   شیوه نامه برگزاری پایان نامه                                                                                                    
4   راهنمای اسکوپوس
5   آیین نامه دکتری ویژه دانشجویان ورودی 1395
6   آیین نامه  دکتری مصوبه داخلی دانشگاه 
7   آیین نامه کارشناسی ارشد جدید (از ورودی 94)
8  راهنمای انتشار اخلاق در پژوهش
9  فرم تعهد نامه اجرای پروتکل های بهداشتی استفاده از آزمایشگاه و کارگاههای و سالن های ورزشی دانشکده علوم ورزشی
10  دستورالعمل استفاده از آزمایشگاه ها/کارگاه های پژوهش و فناوری دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی در شرایط بحران کرونا ویروس جدیدCOVID 19

 

گزارش جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد / رساله دکتری

مستندات ماده یک فرهنگی

اطلاعیه دفاع

اطلاعیه دفاع از پایان نامه دانشجوی دکتری

طرح پیشنهادی تحقیق

فرم اخذ رضایت آگاهانه از بیمار جهت شرکت در پژوهش

فرم تائید ضرورت انجام طرح تحقیقاتی کارآزمایی بالینی

کد اخلاق - کد کارآزمایی