آموزش

 

 نام و نام خانوادگی معاون آموزشی

همایون عباسی

شماره تماس معاون آموزشی

08334283267 - 08334283270

پست الکترونیک معاون آموزشی

habbasi003[at]gmail.com,        h.abbasi[at]razi.ac.ir

نشانی معاون آموزشی

پردیس دانشگاه رازی- دانشکده علوم ورزشی- طبقه سوم- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 معرفی معاون آموزشی

 

 دکتر همایون عباسی  متولد ۱۳۵۵ عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی می­باشد که در سال 1374 در مقطع کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه کردستان پذیرفته و در سال 1378 به دانش­آموختگی در مقطع فوق نائل گردید. سپس درسال 1384 در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران پذیرفته و در شهریور 1386 به دانش آموختگی در مقطع کارشناسی ارشد دست یافت. وی در سال­های 1387 تا 1390 در مقطع دکتری مدیریت و برنامه ریزی ورزشی در دانشگاه خوارزمی تهران مشغول به تحصیل بودند.

 شرح وظایف معاون آموزشی  

 

 نظارت بر اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب کلیه مقاطع تحصیلی

 برنامه ریزی و خط مشی و روشهای اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

 نظارت بر ارائه دروس سرویسی و حق التدریسی

 نظارت بر ارزیابی درونی گروه های آموزشی

 ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب

 تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و شرکت در جلسه ها و نشست های آموزشی

 بررسی نیاز به راه اندازی رشته ها و گرایش های جدید در دانشکده

 سایر وظایف محوله از طرف رئیس دانشکده

 اسامی کارشناسان آموزش به همراه شماره تماس

  1.  آقای مجتبی صفری - مسئول آموزش - شماره تماس: 08334283267
  2.  آقای داریوش حریری - مسئول تحصیلات تکمیلی - شماره تماس: 08334283268