آموزش

 

نام و نام خانوادگی معاون آموزشی

کیوان شعبانی مقدم

شماره تماس معاون آموزشی

08334283270-

پست الکترونیک معاون آموزشی

Keivanshabani@gmail.com

نشانی معاون آموزشی

پردیس دانشگاه رازی- دانشکده علوم ورزشی- طبقه سوم- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

معرفی معاون آموزشی

 

دکتر کیوان شعبانی مقدم متولد 1359 شهرستان کرمانشاه، و دارنده مدرک دکتری مدیریت ورزشی می­باشد

شرح وظایف معاون آموزشی  

 

نظارت بر اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب کلیه مقاطع تحصیلی

برنامه ریزی و خط مشی و روشهای اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

نظارت بر ارائه دروس سرویسی و حق التدریسی

نظارت بر ارزیابی درونی گروه های آموزشی

ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب

تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و شرکت در جلسه ها و نشست های آموزشی

بررسی نیاز به راه اندازی رشته ها و گرایش های جدید در دانشکده

سایر وظایف محوله از طرف رئیس دانشکده

اسامی کارشناسان آموزش به همراه شماره تماس

  1. آقای مجتبی صفری    مسئول آموزش  شماره تماس: 08334283267
  2. آقای داریوش حریری مسئول تحصیلات تکمیلی  شماره تماس: 08334283268