نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسامی پژوهشگران برتر دانشکده علوم ورزشی در سال 1397

اسامی پژوهشگران برتر دانشکده علوم ورزشی در سال 1397


 براساس آیین تجلیل از پژوهشگران برتر، جناب آقای دکتر وحید تادیبی به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده؛ جناب آقای دکتر علی حیرانی به عنوان پژوهشگر برتر گروه آموزشی؛ سرکار خانم دکتر فرزانه گندمی به عنوان پژوهشگر برتر جوان؛ و جناب آقای جواد کریمی (دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ) و سرکار خانم زهرا حسینی (دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی ) به عنوان پژوهشگران برتر دانشجویی، در سال 1397 انتخاب شدند.

همچنین از جناب آقای دکتر وحید تادیبی به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه رازی در روز چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ با حضور پژوهشگران و فناوران و مسئولان تجلیل شد.