نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب دکتر محمد عزیزی بعنوان عضو کمیته علمی دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی

انتخاب دکتر محمد عزیزی بعنوان عضو کمیته علمی دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی


جناب آقای دکتر محمد عزیزی
عضو محترم هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

با سلام و احترام

نظر به پیشینه علمی و اجرایی جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان "عضو کمیته دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی" که در روزهای 14 و 15 اسفند ماه 1398 در مرکز همایش های بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد، منصوب می شوید. 

انتخاب دکتر محمد عزیزی بعنوان عضو کمیته علمی دوازدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی در اسفند ماه 98