نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتخاب شدن سرکارخانم زهرا حسینی دانشجوی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد به عنوان دانشجوی نمونه کشوری در سال ۱۳۹۸

انتخاب شدن سرکارخانم زهرا حسینی دانشجوی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی مقطع کارشناسی ارشد به عنوان دانشجوی نمونه کشوری در سال ۱۳۹۸


خانم زهرا حسینی دانشجوی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه رازی در جشنواره انتخاب دانشجوی نمونه، به عنوان دانشجوی نمونه کشوری در سال ۱۳۹۸ انتخاب شد.