نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب دکتر بهروز ابراهیمی به‌عنوان مدیرگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

انتصاب دکتر بهروز ابراهیمی به‌عنوان مدیرگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی


دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا، رئیس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر بهروز ابراهیمی عضو  هیأت‌علمی دانشکده علوم ورزشی را به

مدت دو سال به‌عنوان مدیرگروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه منصوب کرد.