نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب شایسته ی دکتر حسن عیدی به‌عنوان مدیر گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

انتصاب شایسته ی دکتر حسن عیدی به‌عنوان مدیر گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی


دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا رئیس دانشگاه رازی، طی حکمی، دکتر حسن عیدی عضو محترم هیأت‌علمی دانشکده علوم ورزشی را به عنوان مدیر گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی منصوب کرد.