نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب شایسته ی دکتر حسین عیدی به‌عنوان رئیس دانشکده علوم ورزشی

انتصاب شایسته ی دکتر حسین عیدی به‌عنوان رئیس دانشکده علوم ورزشی


انتصاب شایسته ی دکتر حسین عیدی به‌عنوان رئیس دانشکده علوم ورزشی

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا رئیس دانشگاه رازی، طی حکمی، دکتر حسین عیدی عضو محترم هیأت‌علمی دانشکده علوم ورزشی را به عنوان رئیس دانشکده علوم ورزشی منصوب کرد.