نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب شایسته ی دکتر عبدالحسین پرنو به‌عنوان معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم ورزشی

انتصاب شایسته ی دکتر عبدالحسین پرنو به‌عنوان معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم ورزشی


انتصاب شایسته ­ی دکتر عبدالحسین پرنو به‌عنوان معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم ورزشی

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا رئیس دانشگاه رازی، طی حکمی، دکتر عبدالحسین پرنو عضو محترم هیأت‌علمی دانشکده علوم ورزشی را به عنوان معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم ورزشی منصوب کرد.