نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه ارتباط گام به گام با دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه مورخ 97/10/10

اولین جلسه ارتباط گام به گام با دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمانشاه مورخ 97/10/10


مقدمه :

اولین جلسه ریاست دانشکده و اعضای هیات علمی با ریاست دانشگاه علمی کاربردی استان کرمانشاه جناب آقای دکتر ملکشاهی در خصوص گام های موثر در برقرار گروههای تخصصی و کارآفرینی در مقاطع کاردانی و کارشناسی در علوم ورزشی که در جامعه معطل و بدون مدرک کاربردی باقی مانده است . 

 

 

بحث پیرامون کاردانی حرفه ای مدیریت باشگاههای ورزشی در دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور رشته میان رشته ای می باشد که از علوم مختلف برای تقویت و تربیت جسم و روان انسان استفاده می کند. این رشته از یک سو مشتمل بر یکسری رشته های پایه ی پزشکی می باشد تا جایی که فارغ التحصیل آن تا حد یک پزشکیار با جسم انسان آشنا می شود و از سوی دیگر بخشی از دروس این رشته شامل علم تمرین است تا دانشجوی این رشته با تنش و واکنش مراجعین در اجرای صحیح برنامه تمرینی و عدم آسیب دیدن بهره مند شده و بتواند به عنوان یک مربی با ورزشکاران یا دانش آموخته به درستی برخورد کند. لازم به ذکر است که هم اکنون جای خالی چنین گرایشی خالیست و هم اکنون مدیران باشگاههای ورزشی تخصصی در این حوزه ندارند.

تدوین رشته های حقوق ورزشی و ماساژ ورزشی در دانشگاه جامع علمی کاربردی

با توجه به نیازهای بخش ورزش کشور به تربیت نیروهای ماهر و توانمند در حوزه های تخصصی و همچنین نگاه ویژه دانشگاه جامع علمی کاربردی به تلفیق علم روز در کنار تجربه، برای اولین بار دوره های، حقوق ورزشی، ماساژ ورزشی وکاریوپراکتیک، روانشناسی ورزشی و پزشک یار ورزشی توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی با همکاری دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی مورد بحث واقع شد. برخی از توانمندی های فارغ التحصیلان این دوره ها شامل ، تهیه دستورالعمل ها، مقرارت حقوقی و قراردادهای حقوقی ورزشی در رده های مختلف ورزشی، کنترل هیجانات ورزشی در ورزشکاران حرفه ای و مربیان و مدیران ورزشی، پیشگیری از آسیب و کمک و همکاری به سلامت و بهداشت ورزشکاران است. تعدادی از دروس تخصصی این دوره ها شامل تنظیم برنامه غذایی ورزشی قدرتی، سرعتی و استقامتی، رژیم درمانی ورزشی، محاسبه انرژی در تغذیه ورزشی، مکمل ها و دوپینگ، آنالیز فردی و تیمی، طراحی تاکتیک و بازیخوانی، احیاء قلبی ریوی و حمل مصدوم، طب کار، مدیریت آسیب ورزشی، حرکات اصلاحی ورزشی، آسیب های محیطی و ورزشی، معلولیت و آسیب های معلولین، فوریت های پزشکی، قوانین بین المللی حقوق ورزش است. از دیگر دروس تخصصی این دوره ها به قوانین داخلی حقوق ورزش، قراردادهای مالی و ورزشی، مسئولیت های حقوقی ناشی از عملیات ورزش، مسئولیت های قانونی مدیران در عملیات ورزشی، آیین دادرسی در کمیته های انضباطی، نحوه ارائه شکایات ورزشی، تحلیل اسناد حقوق ورزشی، آراء داوری و تصمیمات دادگاه ها در حقوق ورزشی، هیجان های مثبت و منفی ورزش، تصویرسازی ذهنی و حرکتی، نحوه برخورد و حل بحران های روانی در ورزش، فشارهای روانی در ورزش، روانشناسی مثبت گرا، ماساژ کلاسیک، ماساژ شیاتو، ماساژ تایلندی، کانال های انرژی، آموترابی، ماساژ ورزشی، کایروپراکتیک ورزشی و ماساژ بازتاب است که هم اکنون میتواند توسط اساتید دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی در همکاری با دانشگاه علمی کاربردی مورد همکاری مشترک قرار گیرد.