اولین جلسه شورای دانشکده با شروع نیمسال تحصیلی جدید - show-content

اولین جلسه شورای دانشکده با شروع نیمسال تحصیلی جدید

اولین جلسه شورای دانشکده با شروع نیمسال تحصیلی جدید

اولین جلسه شورای دانشکده در نیمسال تحصیلی در تاریخ 10/07/1397 در ساعت 12:20 دقیقه با حضور اغلب همکاران دانشکده برگزار گردید. در این جلسه در خصوص موضوعات مختلفی بحث و تبادل نظر گردید. ریس دانشکده ضمن تشکر از حضور همکاران در هفته اول کلاس­ها و تشکیل منظم جلسات، در مورد نحوه تسویه کمک هزینه پروپوزال­ها و فرایند مربوط به آن، موضوعات مربوط به پژوهانه و تسویه آن­ها، اطلاعاتی را به همکاران دانشکده ارائه داد. در این جلسه بر حضور 4 روز در هفته، به عنوان حداقل زمان حضور اعضای محترم هئیت علمی تاکید گردید. در پایان جلسه هم برای مرکز رشد در دانشکده و اختصاص مکانی بر آن ضمن هماهنگی با معاونت پژوهشی دانشگاه تصمیم­های لازم اتخاذ گردید