نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین روز افتتاحیه طرح پیاده روی سلامت همکاران دانشگاه رازی

اولین روز افتتاحیه طرح پیاده روی سلامت همکاران دانشگاه رازی


 

با توجه به اینکه شواهد نشان می دهد، ابتلا به بیش از 80 درصد بیماری ها ناشی از نداشتن تحرک کافی و رعایت نکردن اصول تغذیه صحیح است و در دنیای پر تلاطم کنونی، بدن انسان بسیاری از ریزمغذی های مهم را به اندازه کافی دریافت نمی کند. بعضی دردها و آلام جسمی ما حداقل از حدود 20 سال قبل شکل گرفته و رعایت نکردن اصول تغذیه و فعالیت بدنی، پیامدهای ناگواری مثل چاقی، مشکلات قلبی عروقی، دیابت و سرطان را در پی دارد. این کاستی ها و مشکلات با انجام آزمایش های متعدد خونی و صرف هزینه های مالی وجسمی فراوان قابل تشخیص است. تنها در سال92 بیش از 35 هزار میلیارد تومان از سوی مردم برای درمان، هزینه شده که این منابع مالی می توانست با فرهنگ سازی در حوزه پیشگیری، به مقدار قابل توجهی کاهش یابد.بهترین، آسان ترین، اقتصادی ترین و فراگیرترین مرحله پیشگیری فاز خودمراقبتی در حوزه تغذیه و فعالیت بدنی، همان ورزش است که با کنترل ورودی های بدن از جمله دریافت متناسب و کافی ریزمغذی ها و فعالیت بدنی، به نحو موثری از ابتلا به بیماری ها جلوگیری و موجب ارتقای سلامت و افزایش بهره وری می شود.
 
بدینوسیله از کلیه همکاران شاغل در پردیس دانشگاه دعوت به عمل میآید تا در برنامه ای که به ابتکار همکاران دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی و مدیریت تربیت بدنیدانشگاه واقع در زمین فارتلک ( جنب دانشکده) روز های زوج از ساعت 07:30 لغایت  08:00   برگزار میگردد ،شرکت نمایند
 
 (مدت زمان اجرای طرح  (مرداد و شهریور) روزهای زوج  هفته (تاریخ شروع دوشنبه 7 مرداد
 
 دمنوش سم زدایی کبد و بسکوئیت رژیمی در محل جهت پذیرایی و سلامت کیفی 
 
با اندازه گیری وزن قبل و بعد از اجرای برنامه به همکاران ارجمندی که در طی مدت اجرای طرح کاهش وزن مناسب داشته باشند مطابق تایید مشاوره تغذیه و ورزش ( آقای نصیری ناظر علمی و اجرایی برنامه) هدایایی از طرف معاونت محترم فرهنگی و مدیریت محترم امور اداری دانشگاه تعلق خواهد گرفت