نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید دکتر اعلمی‌آل‌آقا، دوشنبه اول مهر ماه ۱۳۹۸، از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

بازدید دکتر اعلمی‌آل‌آقا، دوشنبه اول مهر ماه ۱۳۹۸، از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی


دکتر اعلمی‌آل‌آقا، دوشنبه اول مهر ماه ۱۳۹۸، از دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی بازدید به عمل آورد.
 
 
در ادامه نشستی با حضور ریاست دانشگاه، دکتر حسین عیدی رئیس، معاونان و تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشکده، برگزار شد.