نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بالشوله هایدلبرگ، الفبای توسعه قابلیت های هماهنگی عصبی - عضلانی در کودکان

بالشوله هایدلبرگ، الفبای توسعه قابلیت های هماهنگی عصبی - عضلانی در کودکان


 

انجمن علوم زیستی ورزشی برگزار میکند:

بالشوله هایدلبرگ، الفبای توسعه قابلیت های هماهنگی عصبی - عضلانی در کودکان

دکتر بهروز ابراهیمی
سه شنبه 25 آذر 99
ساعت 10 الی 12

 

اطلاعات تکمیلی در همین پیج بروزرسانی میگردد.