نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه جدید کلاس های مجازی دروس عملی کارشناسی علوم ورزشی و تربیت بدنی ۱ و ۲ نیمسال دوم ۹۸-۹۹

برنامه جدید کلاس های مجازی دروس عملی کارشناسی علوم ورزشی و تربیت بدنی ۱ و ۲ نیمسال دوم ۹۸-۹۹


 

ردیف عنوان فایل
1  برنامه کلاس های مجازی عملی تخصصی کارشناسی
2  تربیت بدنی عمومی 1
3  تربیت بدنی عمومی 2