نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه کلاسهای حضوری و مجازی کارشناسی، ارشد و دکتری نیمسال دوم 1399

برنامه کلاسهای حضوری و مجازی کارشناسی، ارشد و دکتری نیمسال دوم 1399


برای دانلود و مشاهده برنامه بر روی  کلیک شود:
 

 ردیف  برنامه  دانلود
1  کلاس های مجازی کارشناسی نیمسال دوم 99
2  برنامه کلی دروس کارشناسی نیمسال دوم 99 تمام ورودی ها
3  کلاس های مجازی ارشد و دکتری نیمسال دوم 99
4  کلاس های حضوری ارشد و دکتری نیمسال دوم 99