نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگذاری اولین دوره ژورنال کلاب تخصصی - گروه علوم زیستی ورزش

برگذاری اولین دوره ژورنال کلاب تخصصی - گروه علوم زیستی ورزش


 

ژورنال کلاب چیست؟ و چه کاربردی دارد؟
امروزه، روشهای آموزشی و انتقال مفاهیم مختلف به فراگیران، بخصوص در موضوعات تخصصی، تنوع زیادی پیدا نموده است. یکی از این روش
ها و یا شیوه ها، استفاده از جلسات آموزشی با یک چارچوب و فرایند مشخص، بنام جلسات «ژورنال کلاب» میباشد. ژورنال کلاب ها، در علوم
پزشکی، بعد از آغاز نهضت «پزشکی مبتنی بر شواهد»، به یکی از روشهای آموزشی کلاسیک در این حیطه تبدیل شد.
اما مدت کوتاهی پس از پیدایش این ترم، جلسات ژورنال کلاب به سرعت گرایش تخصصی پیدا نمودند. به عبارت دیگر، این جلسات امروزه
پیرامون یک موضوع یا رشته تخصصی تشکیل میگردند. این شیوه، در آموزش دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های مختلف نیز کاربردهای
گسترده ای داشته و تقریباً همه دپارتمانهای آموزشی دارای دانشجویان تحصیلات تکمیلی از این شیوده بهره میبرند. 
 
امروزه میتوان دو محور یا مولفه مهم را در همه ژورنال کلابها (صرف نظر از موضوع یا حیطه تخصصی آنها)، مشاهده نمود:
مولفه محتوایی یا موضوعوی: که به کاربردها یا فواید تخصصی حاصل از این جلسات اشاره و دلالت دارد. بهر حال نمیتوان نقش تخصصی
اینگونه جلسات را برای گروه هدف مربوطه کتمان نمود. البته لازم به ذکر است که شواهد در دسترسی نشان میدهد که بیشترین فایده جلسات
ژورنال کلاب از نظر تخصصی، در موضوعات چالش برانگیز و دارای ابهام آن حیطه یا رشته تخصصی، است.
 
اما مولفه دوم، مولفه متدولوژیک: در تمامی جلسات ژورنال کلاب، مرور مقاله / مقالات و ارزیابی نقّادانه آنها، یک رکن اساسی این شیوه یا
روش آموزشی است. فلذا نمیتوان نقش ارتقاء دانش و مهارتهای متدولوژیک ارائه دهندگان و همچنین شرکت کنندگان یا اعضای اینگونه
جلسات، را کتمان نمود. بدیهی است که در حداقل شرایط، برای دستیابی به یک سطح پایه از ارزیابی نقادانه مقالات، مستلزم درک پایه مبانی
متدولوژی و آماری پژوهشهای آن حیطه یا رشته تخصصی بوده و خودبخود بهبود یا ارتقاء موضوعات متدولوژی نیز در گروه هدف رخ خواهد داد.
 
امروزه با توسعه زیرساختهای فنآوری اطلاعات، بخصوص زیرساختهای تحت وب، ژورنال کلابها با دو فرمت «سنّتی» (جلسات حضوری) و
«آنلاین» (بصورت جلسات مجازی)، برگزار میگردند. 
 
در ژورنال کلاب ها  چه اهدافی دنبال میشود؟
ژورنال کلابها، صرف نظر از اینکه در چه رشته تخصصی یا گرایشی باشند، این اهداف را دنبال میکنند:
تقویت دانش و مهارت روش شناسی پژوهشها و آمار کاربردی
تبیین و ایجاد ایده های پژوهشی برای محققین و زمینه های پژوهشی جدید (در قالب مطالعات اولیه یا ثانویه)
آشنایی با موضوعات یا حیطه های مختلف پرکاربرد در رشته تخصصی مربوطه
درک مفاهیم و موضوعات چالشی یا موضوعاتی که محل ناهمگنی یا ناهمخوانی بین مطالعات است (موضوعات به اصطلاح Debate)
تقویت رویکرد «پزشکی مبتنی بر شواهد» و در مجموع، دیدگاه یا رویکرد مبتنی برشواهد و یا تصمیم گیری مبتنی برشواهد
بهبود دانش و مهارت خواندن، درک و تفسیر انواع مقالات و آشنایی با شیوه خلاصه نمودن شواهد یا نتایج حاصل از مقالات
ارتقاء دانش و مهارت محققین در زمینه «ارزیابی نقّادانه» یا Critical Appraisal (این موضوع به حدی در ژورنال کلابها مورد تاکید
است که گاهی به جلسات ژورنال کلاب، جلسات «داوری بعد از انتشار مقالات» یا Post-publication peer review نیز
اطلاق میشود.