نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه ژرنال کلاب گروه زیستی دانشکده علوم ورزشی

برگزاری اولین جلسه ژرنال کلاب گروه زیستی دانشکده علوم ورزشی


گزارش تصویری 
برگزاری اولین جلسه ژرنال کلاب گروه زیستی دانشکده علوم ورزشی 
سخنران : دکتر احسان امیری
زمان : ۹۸/۱/۲۶