نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

برگزاری دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان


دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی ایران و ششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با محوریت ویژه تغذیه و سلامت توسط دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان در تاریخ 6 الی 8 اسفند 1398 در شهر سمنان برگزار می گردد.
مهلت ارسال خلاصه مقالات 30 آذر ماه سال جاری می باشد.