برگزاری نشست هم اندیشی ونمایشگاه تخصصی کتاب در دانشکده علوم ورزشی


برگزاری نشست هم اندیشی ونمایشگاه تخصصی کتاب در دانشکده علوم ورزشی

 

در مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۲ نمایشگاه کتب تخصصی وهمچنین نشستی  با عنوان "میزان سرانه مطالعه دانشجویان به ویژه  در رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی وبررسی راهکارهای موجود برای علاقمند کردن افراد به مطالعه " با حضور اساتید ودانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف در دانشکده علوم ورزشی برگزار گردید ،درحاشیه  نشست از دوتن از مسولین کتابخانه این دانشکده به پاس زحمات بی دریغ این عزیزان  تقدیری بعمل آمد.