برگزاری نشست هم اندیشی ونمایشگاه تخصصی کتاب در دانشکده علوم ورزشی - display-page


برگزاری نشست هم اندیشی ونمایشگاه تخصصی کتاب در دانشکده علوم ورزشی


برگزاری نشست هم اندیشی ونمایشگاه تخصصی کتاب در دانشکده علوم ورزشی

 

در مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۲ نمایشگاه کتب تخصصی وهمچنین نشستی  با عنوان "میزان سرانه مطالعه دانشجویان به ویژه  در رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی وبررسی راهکارهای موجود برای علاقمند کردن افراد به مطالعه " با حضور اساتید ودانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف در دانشکده علوم ورزشی برگزار گردید ،درحاشیه  نشست از دوتن از مسولین کتابخانه این دانشکده به پاس زحمات بی دریغ این عزیزان  تقدیری بعمل آمد.