نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه تخصصی دانش افزایی و فعالیت های روزمره ورزشی با رویکرد تقویت سیستم ایمنی در ایام کرونایی

برگزاری کارگاه تخصصی دانش افزایی و فعالیت های روزمره ورزشی با رویکرد تقویت سیستم ایمنی در ایام کرونایی


معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی حرفه ای استان گلستان 

انجمن علمی تربیت بدنی دانشکده فنی و حرفه ای مائده گرگان با همکاری واحد مشاوره، سلامت و تربیت بدنی برگزار می کند:

برگزاری کارگاه تخصصی دانش افزایی و فعالیت های روزمره ورزشی با رویکرد تقویت سیستم ایمنی در ایام کرونایی
مدرس: دکتر رستگار حسینی
زمان: یکشنبه 19 اردیبهشت 1400 ساعت 18 عصر