نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه

تاریخچه


گروه علوم زیستی ورزش در سال 13 در دانشکده علوم ورزشی تاسیس شد و در حال حاضر در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد  دانشجو میپذیرد.
 امکانات این بخش شامل آزمایشگاه های مختلف آموزشی از قبیل            می باشد.