نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ترجمه کتاب جدید توسط هیئت علمی دانشکده جناب آقای دکتر کیوان شعبانی مقدم

ترجمه کتاب جدید توسط هیئت علمی دانشکده جناب آقای دکتر کیوان شعبانی مقدم


نام کتاب:
مدیریت اماکن و تاسیسات آبی
(بهترین شیوه نگهداری استخر و جکوزی )
 
نام انتشارات:
نشر ورزش
 
تالیف: گروه مولفان انتشارات هیومن کینتیک
 
ترجمه: 
کیوان شعبانی مقدم
محمدسعیدکیانی
لیلانظری
 
بهار 1398