نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تفاهم نامه مشترک فی مابین مرکز رشد دانشگاه و دانشکده علوم ورزشی

تفاهم نامه مشترک فی مابین مرکز رشد دانشگاه و دانشکده علوم ورزشی


تفاهم نامه مشترک فی مابین مرکز رشد دانشگاه به نمایندگی از دکتر حجاریان و دانشکده علوم ورزشی به نمایندگی از دکتر حسین عیدی رئیس دانشکده به امضاء رسید. مراتب جهت اطلاع ارسال شد.