نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ثبت نام عضویت هیات مدیره و بازرسین در دور ششم کانون صنفی

ثبت نام عضویت هیات مدیره و بازرسین در دور ششم کانون صنفی


 

زمان ثبت نام داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرسین دوره ششم کانون صنفی اعضا هیات علمی دانشگاه رازی از روز پانزدهم (شنبه) تا روز نوزدهم (چهارشنبه) آذرماه می باشد.

جهت آگاهی از چگونگی ثبت نام لطفا به نامه شماره 33926 مورخ 15/09/1399 در اتوماسیون اداری مراجعه فرمایید.