نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از رساله آقای سعید تنورساز برگزار شد

جلسه دفاعیه از رساله آقای سعید تنورساز برگزار شد


جلسه دفاع از رساله دکتری آقای سعید تنورساز با عنوان" تغییرات ناشی از 4 و 8 هفته تمرین هوازی در نشانگرهای آپوپتوزیس و استرس دیواره قلبی در موش های صحرایی نر دیابتی و سالم″ در روز یکشنبه مورخ 06/03/1397 ساعت 11:30 در سالن سمینار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با استقبال قابل توجهی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار شد. این رساله با راهنمایی آقای دکتر ناصر بهپور دکتر وحید تادیبی انجام شده بود و توسط داوران آقای دکتر داریوش شیخ الاسلامی وطنی (داور خارجی) و آقایان دکتر رستگار حسینی، دکتر وریا طهماسبی (داوران داخلی) مورد ارزیابی قرار گرفت؛ نماینده تحصیلات تکمیلی جلسه نیز آقای دکتر بهروز ابراهیمی بود.

این رساله با درجه عالی مورد پذیرش هیات داوران قرار گرفت و تاکنون دو مقاله علمی پژوهشی چاپ گردیده است