نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهسا حدیدی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهسا حدیدی


به اطلاع می رساند جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد خانم مهسا حدیدی  گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی  مقطع کارشناسی ارشد  تحت عنوان شناسایی و تحلیل کیفی موانع موثر بر حضور بانوان در ورزش به عنوان تماشاگر به راهنمایی دکتر حسین عیدی و راهنمای دوم دکتر بهرام یوسفی و داوری اساتید محترم آقای دکتر همایون عباسی و خانم دکتر شیرین زردشتیان در روزچهارشنبه مورخ 12/10/1397 از ساعت 10:30 تا ساعت11:30 در محل سالن کنفرانس/ اجتماعات دانشکده علوم ورزشی با حضور کلیه میهمانان و خانم دکتر زهره حسنی به عنوان نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده برگزار گردید و پس از ارائه مطالب توسط دانشجوی مذکور، هیات ژوری کار پایان نامه یا رساله را عالی ارزیابی نمودند. 

قابل ذکر است بخشی از چکیده پژوهش به شرح ذیل می باشد:

منع ورود بانوان به استادیوم های ورزشی به عنوان تماشاگر موضوعی است که سال ها چالش اساسی بانوان علاقه مند به ورزش، مدافعان حقوق زنان و بسیاری از فعالان این عرصه بوده است. پژوهش حاضر به واکاوی عوامل اصلی اثرگذار بر این ممنوعیت پرداخته است.. روش انجام این تحقیق آمیخته بود. جامعه و نمونه 15 نفر از کارشناسان و اساتید حوزه ورزش، علوم سیاسی، جامعه شناسان، حقوق دانان، اقتصاد دانان و روحانیون و فقها بودند که پس از اشباع نظری بدست آمد. داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل مضمون (تماتیک) و نرم افزار آنتروپی شانون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بر اساس ماتریس تصمیم گیری و نظر خبرگان  عوامل مذهبی و عرفی به عنوان اولین و مهم ترین عامل منع ورود بانوان به استادیوم های ورزشی بود که خود این موضوع در بین روحانیون و صاحب نظران این عرصه هم اختلاف نظراتی را ایجاد کرده است. سپس سبک زندگی مدرن در ایران اولویت دوم، مسائل رسمی و سیاسی کشور در اولویت سوم و زیر ساخت های استادیوم ها و اماکن ورزشی در اولویت چهارم قرار داشت.  نتیجه گیری مبتنی بر یافته ها نشان داد که هیچ ماده قانونی مشخص یا دستور شرعی معینی در خصوص خلاف شرع بودن ورود بانوان به استادیوم ها وجود ندارد و اغلب استدلال ها دال بر ممنوعیت برخاسته از تفاسیر و اختلافات بخش های سیاستگذار با نهادهای عمدتا مذهبی اثر گذار می باشد.

جلسه دفاع مذکور در ساعت 11:30 پایان یافت.