نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع دکتری فیزیولوژی ورزشی آقای فردین مرادی

جلسه دفاع دکتری فیزیولوژی ورزشی آقای فردین مرادی


جلسه دفاع دکتری فیزیولوژی ورزشی آقای فردین مرادی مورخه 10 اسفند 1398 در ساعت 10 و 30 دقیقه صبح با حضور اساتید راهنما، دکتر ناصر بهپور و دکتر وحید تادیبی، داور خارج، دکتر محمد علی سماوات شریف، دانشیار دانشگاه بوعلی، داوران داخل، دکتر احسان امیری و دکتر رستگار حسینی و همچنین با حضور نماینده تحصیلات تکمیلی، دکتر همایون عباسی برگزار گردید.
 


زمان: شنبه، 10 اسفند 1398 ساعت 10 و 30 دقیقه صبح
اساتید راهنما: آقایان دکتر ناصر بهپور و دکتر وحید تادیبی
داور خارج: دکتر محمد علی سماوات شریف، دانشیار دانشگاه بوعلی
داوران داخل: دکتر احسان امیری و دکتر رستگار حسینی
نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر همایون عباسی