نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه مشترک نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه رازی با دانشکده علوم ورزشی با محوریت آسیب‌شناسی مسائل فرهنگی دانشکده و دانشگاه

جلسه مشترک نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه رازی با دانشکده علوم ورزشی با محوریت آسیب‌شناسی مسائل فرهنگی دانشکده و دانشگاه


جلسه مشترک نهاد مقام معظم  رهبری دانشگاه رازی با دانشکده علوم ورزشی با محوریت آسیب‌شناسی مسائل فرهنگی دانشکده و دانشگاه

اولین نشست شورای فرهنگی (مشورتی) با محوریت آسیب‌شناسی و ارائه راهکارهای فرهنگی با حضور اکثر اعضای هیات علمی روز دوشنبه 23 مهر ۱۳۹۷ ساعت 10 صبح در سالن جلسات دانشکده علوم ورزشی به مدت 2 ساعت برگزار شد. در ابتدای این نشست، دکتر حسین عیدی ریاست دانشکده ضمن عرض خیر مقدم به حجت‌الاسلام‌والمسلمین قلندری مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه رازی و همراهان و همچنین تشکر از همکاران دانشکده جهت حضور در این جلسه، بر ضرورت تعامل و همکاری دانشکده با نهاد محترم رهبری و معاونت فرهنگی دانشگاه جهت بررسی مسائل فرهنگی و ظرفیت دانشکده تربیت بدنی در حل مسائل و مشکلات فرهنگی و حوزه سلامت در دانشگاه تاکید داشتند. درادامه جلسه حجت‌الاسلام‌والمسلمین قلندری  با الهام از آیات و روایات بر ضرورت فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه تأکید کرد. سپس، اعضای هیات علمی دانشکده بابیان دیدگاه‌های خود مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل فرهنگی موجود در فضای دانشگاهی را مورد بحث و بررسی قراردادند و در جمع بندی پایانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین قلندری به تبیین و پاسخ به دغدغه های اعضای هیات علمی و انتقال دیدگاه های اعضاء به مسئولین دانشگاه پرداختند.