نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سه نفر از دانشجویان دکتری تربیت بدنی از رساله خود دفاع کردند.

سه نفر از دانشجویان دکتری تربیت بدنی از رساله خود دفاع کردند.


فاطمه محمدی خبرگزاری مهر:
سه نفر از دانشجویان دکتری تربیت بدنی دانشگاه رازی از رساله خود دفاع کردند.
 
 
به گزارش روابط عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی، سه نفر از دانشجویان دکتری تربیت بدنی از رساله خود دفاع نمودند.
ابوالفضل سمیعی گرایش فیزیولوژی ورزشی، قلب وعروق و تنفس در روز یکشنبه 97.8.13رساله خود را با عنوان "اثرشدت تمرین هوازی بر نشانگرهای زیستی فیبروز قلبی موش‌های صحرایی دیابتی سالم"استاد راهنما: دکتر ناصر بهپور و دکتر وحید تادیبی، استاد مشاور: دکتر رزیتا  فتحی و هیأت داوری: دکتر مسعور رحمتی (دانشیار دانشگاه کردستان)، دکتر وریا طهماسبی و دکتر رستگار حسینی دفاع کرد.
 
همچنین شهریار عباسیان گرایش مدیریت، مقطع دکتری مدیریت ورزشی دوشنبه 97.8.21 رساله خود را با عنوان "تاثیر چابکی سازمانی برعملکرد سازمانی برنقش میانجی سرمایه فکری در ادارات ورزش و جوانان استان‌های غرب کشور" استاد راهنما: دکتر بهرام یوسفی، استاد مشاور: مشاوره دکتر حسین عیدی و دکتر شیرین زردشتیان و هیأت داوری: پرفسور سعید صادقی بروجردی (استاد دانشگاه کردستان)، دکتر شهاب بهرامی (استادیار دانشگاه آزاد کرمانشاه) و دکتر همایون عباسی دفاع کرد.
 
روناک غفوری گرایش رفتارحرکتی  مقطع دکتری نیز روز دوشنبه 97.8.21 از رساله خود با عنوان "تاثیر تمرینات حرکتی بروی تغییرات عملکردی کورتکس پری فرونتال (عملکرد اجرایی و حافظه ) و مهارت دست نویسی و سطوح bdnf در دانش آموزان دارای اختلال دست نویسی" استاد راهنما: دکتر علی حیرانی، استاد مشاور: دکتر بهروز ابراهیمی و هیأت داوری: دکترامیرعباس منظمی، دکتر وحیدتادیبی و دکتر جلیلوند دفاع کرد.