سومین جلسه شورای دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

سومین جلسه شورای دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی


سومین جلسه شورای دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

سومین جلسه شورای دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با حضور اکثر اعضای هیات علمی روز یک­شنبه 22 مهر ۱۳۹۷ در سالن جلسات دانشکده برگزار شد. در این جلسه در خصوص موضوعات مختلفی ازجمله بررسی مسائل آموزشی دانشکده، بررسی مسائل پژوهشی، اجرای شیوه­نامه انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه رازی دستور العمل جهت­دهی به پایان­نامه تحصیلات تکمیلی دانشگاه رازی بحث و تبادل نظر شد.