نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم ها و آیین نامه ها

ردیف عنوان فایل
1   کاربرگ خام
2   راهنمای نگارش پایان نامه
3   شیوه نامه برگزاری پایان نامه                                                                                                    
4   راهنمای اسکوپوس
5   آیین نامه دکتری ویژه دانشجویان ورودی 1395
6   آیین نامه  دکتری مصوبه داخلی دانشگاه 
7   آیین نامه کارشناسی ارشد جدید (از ورودی 94)