نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مراسم روز معلم

مراسم روز معلم


در این جلسه دکتر عیدی ضمن خیر مقدم و تبریک این روز و تشکر از زحماتشان در سال گذشته برای همکاران آرزوی سلامتی و موفقیت داشتند.

در ادامه دکتر کریمی به تببین فلسفه روز معلم و خاطرات شفاهی برای همکاران پرداختند و در ادامه همکاران به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در انتها دکتر کریمی لوح و شاخه گل را تقدیم همکاران نموده با صرف نهار در محل دانشکده جلسه پایان پذیرفت