نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مریم طاهری دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه، دو مدال طلای مسابقات ووشو قهرمانی کشور را کسب کرد.

مریم طاهری دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه، دو مدال طلای مسابقات ووشو قهرمانی کشور را کسب کرد.


مریم طاهری دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه، دو مدال طلای مسابقات ووشو قهرمانی کشور را کسب کرد.

مریم طاهری دانشجوی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی در مسابقات ووشو قهرمانی کشور (انتخابی مسابقات قهرمانی جهان تای چی بلغارستان 2018) موفق به کسب دو مدال طلا در فرم های مدرن تای چی چوان و جی ین تای چی شد