مشارکت اکثر اعضای هیات علمی دانشکده تربیت بدنی در دومین همایش سراسری اخلاق در پژوهش

مشارکت اکثر اعضای هیات علمی دانشکده تربیت بدنی در دومین همایش سراسری اخلاق در پژوهش


مشارکت اکثر اعضای هیات علمی دانشکده تربیت بدنی در دومین همایش سراسری اخلاق در پژوهش

دومین همایش سراسری اخلاق در پژوهش با شرکت اساتید برجسته کشوری روز پنجشنبه ۱۹ مهر۱۳۹۷ در سالن اجتماعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی با محوریت بحث اخلاق در پژوهش به سه مقوله قبل از پژوهش، حین پژوهش، بعد از پژوهش و تخلفات پژوهشی برگزار شد. شایان ذکر است که اکثر اعضای هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در این همایش یک روز شرکت کردند.