معاونت آموزشی دانشکده علوم ورزشی

معاونت آموزشی دانشکده علوم ورزشی


معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ورزشی

 دکتر عبدالحسین پرنو

ایمیل: a.parnow[at] razi.ac.ir
 شماره تماس: 08334283270