نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی


 

 

 

 

پژوهش

 

  نام و نام خانوادگی معاون پژوهشی

  محمد عزیزی

  شماره تماس معاون پژوهشی

  08334283270 - 08334283267

  پست الکترونیک معاون پژوهشی

ََ  Azizimihammad@gmail.com

  نشانی معاون پژوهشی

  کرمانشاه، طاق بستان، بلوار دانشگاه، دانشگاه رازی، دانشکده علوم ورزشی،

 معرفی معاون پژوهشی

 شامل زندگینامه و رزومه مختصر

دکتر محمد عزیزی  متولد 1362 عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی می­باشد که در سال 1380 در مقطع کارشناسی تربیت بدنی دانشگاه تبریز پذیرفته و در سال 1384 به دانش ­آموختگی در مقطع فوق نائل گردید. سپس درسال 1384 در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان پذیرفته و در شهریور 1386 به دانش آموختگی در مقطع کارشناسی ارشد دست یافت. وی در سال­های 1386 تا 1390 در مقطع دکتری فیزیولوژی ورزشی در دانشگاه گیلان مشغول به تحصیل بودند.

  شرح وظایف معاون پژوهشی*

 ·         اجرای آئین نامه ها و مقررات پژوهشی مصوب

·         برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روش­های اجرایی لازم جهت اجرای مصوبات شورای پژوهشی و شورای انتشارات دانشگاه

·         نظارت بر اجرای برنامه­های پژوهشی گروهها و کوشش جهت رفع مشکلات آنها

·         تهیه و تنظیم سیاستهای پژوهشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

·         نظارت بر کلیه فعالیتهای تحقیقاتی اساتید و دانشجویان دانشکده

·         ارزشیابی عملکرد پژوهشی سالیانه اعضای هیات علمی دانشکده

·         ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران واحدهای تابعه حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های پژوهشی

·         ترغیب و تشویق اساتید دانشکده جهت تألیف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی جهت جذب بودجه تحقیقاتی مصوب

·         ایجاد هماهنگی و ارتباط با صنایع و خدمات ذیربط جهت جذب پروژه های تحقیقاتی آنها و فراهم نمودن مقدمات عقد قراردادهای تحقیقاتی و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه

·         نظارت بر حسن اجرای قراردادها و طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشکده

·         نظارت بر حسن اجرای سمینارها و گردهمائیهای علمی

·         نظارت بر حسن اداره کتابخانه دانشکده و تلاش برای ارتقاء کمیت و کیفیت منابع علمی موجود

·         بررسی درخواستهای اساتید دانشکده جهت استفاده از بورسها و فرصتهای مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت تنظیم معیارها و الویتها و اعلام مراتب به رئیس دانشکده

·         نظارت بر حسن اجرای مقررات اداری و مالی و سایر دستورالعمل های امور پشتیبانی در دانشکده

·         بررسی و برآورد بودجه مورد نیاز دانشکده با همکاری مدیران ذیربط دانشکده بر اساس دستورالعمل های دفتر برنامه و بودجه دانشگاه

·         بررسی و برآورد کلیه منابع مورد نیاز دانشکده اعم از نیازهای استخدامی، تجهیزات

·         ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای آموزشی و اداری دانشکده

·         نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان غیر آموزشی دانشکده

·         بررسی و رسیدگی به مسائل و مشکلات کارکنان اداری و آموزشی دانشکده و کوشش در جهت حل مشکلات آنان

·         نظارت بر تنظیم و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های داخلی دانشکده

·         نظارت بر حسن اجرای اعتبارات ابلاغی دانشکده و نحوه هزینه کردن آن مطابق مقررات

·         نظارت بر نحوه وصول و هزینه کردن درآمدهای اختصاصی دانشکده مطابق مقررات

·         نظارت بر تهیه و تنظیم گزارش عملکرد مالی و اموالی دانشکده در پایان سال مالی

·         تهیه و تنظیم گزارش سالیانه امور پژوهشی و پشتیبانی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

·         بررسی مسائل دانشجوئی دانشجویان دانشکده و نظارت بر اجرای برنامه های دانشجوئی مطابق مقررات مربوط

·         اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویان سازمان مرکزی دانشگاه در دانشکده

ایجاد هماهنگی با مدیران حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه بمنظور برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای فوق برنامه در دانشکده

  اسامی کارشناسان پژوهشی به همراه شماره تماس

  1. خانم الهه ژیان­پور - مسئول آزمایشگاه  شماره تماس: 09188575695
  2.  خانم نسترن بختیاری مسئول اداره پژوهش شماره تماس: 34283272