اخبار و آخرین مطالب

تغییر زمان برگزاری آزمون عملی ۱۴۰۰
تغییر زمان برگزاری آزمون عملی ۱۴۰۰
جهت اطلاعات بیشتر کلیک کنید!
آزمون عملی رشته علوم ورزشی سال 1400
آزمون عملی رشته علوم ورزشی سال 1400
برای مشاهده اطلاعات بیشتر کلیک کنید!
فراخوان چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر
فراخوان چهاردهمین جشنواره کارآفرینان برتر
برای مشاهده مطلب به ادامه مطلب مراجعه کنید.
جلسه مصاحبه مجازی دکتری فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی تیرماه 1400
جلسه مصاحبه مجازی دکتری فیزیولوژی ورزشی و مدیریت ورزشی تیرماه 1400
در تاریخ 13 و 14 تیرماه 1400

اطلاعیه ها

رویدادها

وبینارها و کارگاه ها

انجمن های علمی