نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست معاونت پژوهشی و دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی با مدیران صنعت نفت غرب کشور

نشست معاونت پژوهشی و دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی با مدیران صنعت نفت غرب کشور


شست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه و مسئولان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی با مدیران صنعت نفت غرب کشور، امروز چهارشنبه هجدهم اردیبهشت ماه 1398 برگزار شد.
 
 
این نشست با دستور کار بررسی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های تعاملی بین دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی با حوزه بهداشت و درمان صنعت نفت غرب کشور برگزار شد.
 
دکتر منصوری رئیس مرکز بهداشت و درمان صنعت نفت غرب کشور، دکتر باقری مدیر طب صنعتی صنعت نفت غرب کشور، دکتر فرزاد ویسی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رازی، دکتر حسین عیدی رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه و سرکار خانم دکتر زردشتیان و سرکار خانم دکتر گندمی از اعضای هیاُت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی در این نشست حضور داشتند.
 
 
در این نشست، موضوع انعقاد یک قرارداد پژوهشی جهت ارائه خدمات دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی به کارکنان صنعت مطرح شد و دکتر منصوری رئیس مرکز بهداشت و درمان صنعت نفت غرب کشور پس از استماع توضیحات مسئولان دانشگاه، از آمادگی کامل برای همکاری با دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی خبر داد.
 
 
در ادامه، مدیران صنعت نفت غرب کشور از کلینیک دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رازی بازدید به عمل آوردند و با ابراز خرسندی از تجهیزات بروز این کلینیک، بر تعامل و همکاری‌های دوجانبه تاکید داشتند.