نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی 

در مهرماه ۹۹ برگذار می شود
شرکت های دانش بنیان حوزه ورزش از حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برخوردار خواهند بود.